Emocjonalne aspekty alergii

Słowo alergia znane jest nawet dzieciom w przedszkolu. Jak można najprościej zdefiniować alergię? Alergia to uczulenie  na określony czynnik – alergen. Układ immunologiczny ma za zadanie ochronę organizmu przed patogenami: wirusami, bakteriami, grzybami, pasożytami, które mogą powodować choroby. Zdarza się, że układ immunologiczny reaguje nadwrażliwie na nieszkodliwy czynnik co prowadzi do stanów zapalnych tkanek. Alergia jest więc nieprawidłową reakcją immunologiczną organizmu. Proces leczenia obejmuje usuwanie objawów, poszukiwanie przyczyn alergii oraz wykrywanie alergenu. Uważa się, że komórki mogą implantować pamięć czyli stanowić dziedziczenie alergii z pokolenia na pokolenie. Atopią nazywana jest dziedziczna skłonność układu odpornościowego do nadmiernej produkcji przeciwciał IgE w stosunku do powszechnie występujących antygenów.
 

Interesująca może być odpowiedź na pytanie: jakie znaczenie ma pamięć komórkowa, a w jakim stopniu wpływają na częstotliwość występowania alergii: pokoleniowe przekonania, zachowania, konflikty i sposoby ich rozwiązywania, budowanie relacji interpersonalnych, styl życia i żywienie? Z literatury przedmiotu wynika, że w narkozie, gdy wyłączona jest świadomość, alergie nie występują, a objawy alergiczne może wywołać np. zdjęcie kota. Znane są przykłady zmiany trybu życia, środowiska, uwolnienie się od toksycznych ludzi, nowa miłość powodująca „nagłe” zniknięcie alergii. Alergia zaliczana jest do chorób psychosomatycznych. Jeżeli problemy zdrowotne zostaną potwierdzone wynikami badań, a leczenie farmakologiczne nie poprawia stanu zdrowia, można przypuszczać, że przyczyną choroby są czynniki emocjonalne. Należy zaobserwować czy objawy się nasilają się w sytuacjach napięć emocjonalnych, a słabną w okresie zadowolenia, spokoju. Czy w codziennym życiu chorego dominuje pośpiech, niepokój, lęk, złość, smutek czy raczej radość, harmonia, relaks. Medycyna psychosomatyczna staje się jedną z ważnych specjalizacji ponieważ holistyczne ujmowanie człowieka jako jednostki biopsychospołecznej stanowi podstawę nowoczesnego leczenia. Walter Cannon i Hans Seley prowadzili badania nad fizjologicznym i psychosomatycznym wpływem stresu na organizm ludzki i zwierzęcy. Nazwę psychosomatyka po raz pierwszy wprowadził J.H. Heinroth w 1818 roku opisując symptomy bezsenności. Do znanych jednostek chorobowych o podłożu psychosomatycznym należą: nadciśnienie samoistne, choroby wrzodowe żołądka i dwunastnicy, atopowe zapalenie skóry, zapalenie wrzodziejące jelita, astma, niedoczynność tarczycy, gościec, otyłość i alergia. Większość problemów zdrowotnych ma swoje źródło w przeżywanych emocjach. Ciało zapisuje każdą emocję po 200 milisekundach (Antonio Damasio), a powtarzająca się destrukcyjna emocja somatyzuje się. Wewnętrzne konflikty z przeszłości pozostają w ciele w formie blokad energetycznych, emocjonalnych. Nie ma sensu obwiniać kogoś lub siebie za coś, co wydarzyło się w przeszłości. Ma sens zadanie sobie pytania: czego mnie ten konflikt, wydarzenie nauczyło? Proces wybaczania sobie i innym wywołuje usuwanie urazów i rozpuszczanie blokad emocjonalnych. Gdy ludzie zgłaszają się do hawajskiego kahuny z problemami zdrowotnymi pierwsze pytanie najczęściej brzmi: co i komu masz do wybaczenia? Negatywne myśli, przekonania, emocje osłabiają układ nerwowy i immunologiczny a pozytywne przeżycia uwalniają endorfiny, które wpływają na poprawę stanu zdrowia.
 

Ciało, nasz najlepszy przyjaciel, sygnalizuje potrzebę zmiany, zatroszczenia się o organizm. Osoby często nie potrafią kontaktować się ze swoim ciałem i skorzystać z najskuteczniejszej „apteki”, jaką jest ludzki organizm, który potrafi uruchomić czynniki samouzdrawiania. Wykorzystanie inteligencji ciała powinno współgrać z leczeniem pod kontrolą lekarza. Alergia, podobnie jak inne choroby psychosomatyczne, nie pochodzą z zewnątrz, lecz z wewnętrznego braku harmonii. Praca z emocjonalnymi przyczynami objawów somatycznych jest najprostszą i najtrudniejszą drogą do zdrowia. Uczy odpowiedzialności za własne zdrowie i jakość życia. Somatoterapia proponuje ok. 200 narzędzi do pracy nad wewnętrzną harmonią i zdrowiem poprzez pracę z ciałem, rozwijaniem inteligencji ciała. Emocje z ciała, toksyczne, podświadome wzorce energetyczne, powinny być uwalniane w sposób powolny i łagodny, aby nie wywołać szoku somatycznego. Emocje powinny „wypłynąć” na zewnątrz poprzez oddech, wizualizację. Można uwolnić tylko te emocje, które naprawdę odczujemy, przywołamy prawdziwe nawet te najgłębiej wyparte przeżycia. Podczas operacji chirurg może wyciąć chory narząd, guz, lecz nie potrafi usunąć negatywnych myśli, emocji. Tylko uwolnienie się od blokujących energię emocji, umożliwi usunięcie przyczyn choroby psychosomatycznej. Decyzję o zmianie, każda osoba podejmuje samodzielnie co gwarantuje oczekiwane efekty i konsekwencję w działaniu. Nierozwiązane, często skomplikowane wewnętrzne konflikty „wypychane” są na zewnątrz, na skórę. Somatyzują się w postaci alergii skórnych. Przebieg objawów koreluje z przeżywanymi emocjami. Przytoczę przykład bardzo sympatycznej studentki, która zgłosiła się na sesje somatoterapii w związku z nawracającymi zmianami skórnymi na twarzy. Kolega porównał skórę jej twarzy do szczotki. U pacjentki rozpoczął się pierwszy, aktywny etap wewnętrznego konfliktu – obniżenia poczucia własnej wartości. Silny stres wywołał zaczerwienienie i szorstkość skóry na policzkach, w dotyku jakby dotykało się szczotki. Leczenia objawowe przynosiło okresową poprawę. Metody psychosomatoanalizy pozwoliły na równoważenie konfliktu, pacjentka przestała koncentrować się na problemie. W drugiej fazie konflikt nie był aktywny, objawy somatyczne zniknęły. Jednak na tym etapie każde słowo, podobna do pierwotnej przyczyny sytuacja, mogła wywołać nawrót objawów. Dopiero dalsza praca umożliwiła dogłębne rozwiązanie konfliktu, co sprawiło, że już osoba nie będzie przeżywała dramatu w podobnej sytuacji w przyszłości. Dzisiaj ma piękną skórę, całkowicie powróciła do zdrowia i jest profesjonalną kosmetyczką. Druga i trzecia faza rozwiązywania konfliktu wiążą się z etapami powrotu do zdrowia ciała, umysłu i psychiki. Doświadczenie zawodowe uczy mnie pokory przed uogólnianiem i przekonaniem, że istnieją doskonałe metody terapii i leczenia. Dla mnie wyzwaniem było pytanie o konflikty u dzieci? Czy ten sam mechanizm powstawania i rozwiązywania konfliktów występuje u dzieci? Dzieci przeżywają odmiennie własne wewnętrzne konflikty ponieważ żyją w innym świecie emocjonalnym. Dla dziecka ważne jest jedzenie, poczucie bezpieczeństwa odbierane przez kontakt (w tym fizyczny) oraz poczucie własnej wartości (wiem, że jestem kochany). Zadaniem mamy jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, miłości, akceptacji. Powstające w tej sferze konflikty, mogą prowadzić do zmian skórnych i problemów trawiennych. Ojciec powinien stanowić oparcie. Bardzo ważny jest kontakt słowny stanowiący punkt odniesienia dla sensu i wartości życia. Tworzące się w tym obszarze konflikty mogą mieć swoje odbicie w układzie kostnym, odbytnicy i nadnerczach. Rodzice powinni pozwolić dziecku dorosnąć. Dziecko szybko przeżywa konflikt aktywny i potrafi szybko z niego wyjść. Problemy skórne dzieci powstają prawdopdobnie z powodu konfliktu rozłąki. Wpływ przeżywanych emocji na stan zdrowia stał się przedmiotem dociekań naukowych m.in. neurobiologii. Richard Davidson prowadzi w swoim laboratorium badania nad neurobiologicznym podłożem emocji. Wykorzystuje on w swoich poszukiwaniach najnowsze techniki badania pracy mózgu. Jego udoskonalony aparat EEG pokazuje nie tylko elektryczną aktywność mózgu pod czaszką, ale także procesy bioelektryczne zachodzące w głębi mózgu. Wykorzystując czynnościowy magnetyczny rezonans jądrowy (fMRI) obserwuje drobne zmiany w przepływie krwi w mózgu podczas wykonywania określonej czynności, przeżywania emocji a za pomocą PET (pozytonowa tomografia emisyjna) śledzi, który z neuroprzekaźników bierze udział w określonej czynności umysłowej. Intensywnie rozwija się dziedzina naukowa – neurobiologia afektywna, której przedmiotem jest eksploracja powstawania emocji w mózgu. Davidson w swoich obserwacjach skupił się na rejonach mózgu biorących udział w powstawaniu emocji destrukcyjnych. W procesie przeżywania emocji destrukcyjnych, występuje kompatybilność połączeń nerwowych mózgu w płacie czołowym (funkcje wykonawcze), ciele migdałowatym (zwiększona aktywność podczas przeżywania strachu) i hipokampie (dostosowuje działania do kontekstu sytuacyjnego). Hipotetycznie, dysfunkcja hipokampa powoduje nieodpowiednie reakcje emocjonalne do kontekstu, jak to jest w przypadku fobii.
 

Całe życie człowieka jest procesem, przepływem energii i informacji. Sygnały z mózgu informują o tym, jak się czujemy wewnątrz, jak reagujemy na informacje. Mózg jest częścią naszego ciała i jest ściśle powiązany w procesach życiowych z pozostałymi układami organizmu. Daniel Siegel uważa, że ”umysł to osadzony w ciele, relacyjny proces regulujący przepływ energii i informacji” oraz, że „umysł wykorzystuje mózg, by stworzyć samego siebie”. Tak więc mózg i umysł zależą od siebie i nie istnieją samodzielnie. Badania z zakresu neurobiologii interpersonalnej, społecznej neurobiologii poznawczej, potwierdziły jednoznacznie, że człowiek (umysł i ciało) nie istnieją poza relacjami społecznymi. Zgodnie z teorią kwantową, wszystkie podmioty są ze sobą powiązane we wszechświecie. Podobnie ludzie są umiejscowieni w określonej społeczności i wzajemnie powiązani, nawet jeśli tego nie rozumieją. Emocje drugiego stopnia kształtują się wyłącznie w relacjach interpersonalnych. Istotnym determinantem chorób psychosomatycznych, w tym alergii, są emocje destrukcyjne, nierzadko mające swoje źródło w kontaktach międzyludzkich. Przedłużające się stany emocjonalnego napięcia, przeżywania strachu, złości, agresji, odrzucenia, osamotnienia, zakłócają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. Osłabiony organizm atakują grzyby, pleśnie, inne drobnoustroje. Objawy alergii są prośbą organizmu o zmianę diety, oczyszczenie z toksyn, metali ciężkich, poświęcenie sobie czasu na równowagę emocjonalną. Doktor John Kabat-Zinn, twórca metody MBSR (redukcji stresu poprzez uważność) w swojej książce – „Gdziekolwiek jesteś, bądź” pisze o uważności:
 
„Jest to zasadniczo prosta koncepcja, której moc ujawnia się w praktycznym zastosowaniu. Oznacza szczególny rodzaj uwagi: świadomej, skierowanej na obecną chwilę i nieosądzającej. Taka uwaga wykształca wielką świadomość, jasność i akceptację bieżącej sytuacji. Budzi nas do faktu, że życie rozwija się tylko w pojedynczych chwilach. Jeśli przez wiele chwil nie jesteśmy w pełni przytomni, możemy nie tylko przeoczyć to, co najcenniejsze w życiu, ale również możemy nie uświadomić sobie własnych możliwości rozwoju i przemiany. Zmniejszona świadomość obecnej chwili stwarza nieuchronnie dalsze problemy, również z powodu naszych nieświadomych i automatycznych działań i zachowań, często kierowanych przez głęboko zakorzenione lęki i niepewność. Jeśli nie rozwiązujemy tych problemów, one z czasem rozrastają się i w końcu rodzą uczucie ugrzęźnięcia i braku kontaktu. Skutkiem tego możemy stracić wiarę w możliwość ukierunkowania swoich energii w sposób prowadzący do większego zadowolenia i szczęścia, być może nawet do większego zdrowia”.
 

Ruch, praca z ciałem wspomagają tworzenie nowych komórek mózgowych. Brak odpowiedniej ilości snu zaburza pamięć, obniża koncentrację i nastrój, precyzję formułowanych komunikatów. Stan umysłu ma bardzo silny wpływ na samopoczucie fizyczne. Budujące więzi społeczne zmniejszają zagrożenie zachorowania i wydłużają długość życia. Stan umysłu i zdrowia, w sposób radykalny decyduje o zdolności myślenia, poziomie trafnych decyzji i aktywności zawodowej. Neurologia i neurobiologia pozwalają na odkrywanie faktycznych mechanizmów zależności ciała i umysłu, a somatologia jako nauka wykazuje korelacje pomiędzy ciałem, emocjami i wydajnością psychofizyczną. Somatoterapeuci pracując z ciałem, uwalniają blokady emocjonalne, poprawiają poziom samopoczucia, aby zoptymalizować organizm i jego funkcjonalność. Hans Selye wprowadził termin stres, dzieląc go na eustres tzw. pozytywny i dystres – negatywny. Eustres mobilizuje do wykonywania zadań, natomiast dystres niszczy radość, stan zdrowia i wydajność. Codzienne działania powinny prowadzić do optymalnego poziomu stresu, aby uzyskać stan wewnętrznej harmonii. Umiejętność zarządzania stresem, reakcjami na destrukcyjne emocje, prowadzi do utrzymania równowagi emocjonalnej, prawidłowego działania układu nerwowego i odpornościowego oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób psychosomatycznych.
 

Z autopsji, znam drogę wychodzenia z alergii, wstrząsu emocjonalnego po wypadku drogowym. Jestem przekonana, że praca z ciałem pozwalająca na uwalnianie negatywnych napięć, przywraca równowagę emocjonalną, optymalizuje odporność organizmu i przywraca radość życia. Praca z przyczynami emocjonalnymi alergii jest jedną z form uwalniania się od objawów somatycznych. Leczenie specjalistyczne, odpowiednio zaprojektowany nowy sposób żywienia i styl życia z naciskiem na ruch i śmiech, zdecydowanie pomagają w szybkim powrocie do zdrowia. Radość i zadowolenie są kluczem do bardzo dobrego stanu zdrowia.
 

Cieszę się…
…bo mogę postanowić,
że będę szczęśliwy w tym szarym dniu. To nieistotne,
czy dzisiaj pada deszcz, czy świeci słońce.
Nieważne, czy cieszę się chwilą wolnego czasu,
czy też mam przed sobą dzień pełen obowiązków.
Wiem, że dzisiejszy dzień Bóg stworzył z myślą o mnie.
Pragnę więc przyjąć ten dzień z wdzięcznością
i chcę cieszyć się nim,
a to czego nie będę umiał zmienić,
pragnę z ufnością zawierzyć Bogu.

Rainer Haak

 
Autor: Emilia Żurek,  psychoanalityk, coach&mentor, ekspert w międzynarodowych projektach coachingowych. Somatoterapię poznała u twórcy metody dr. Meyera w Strasburgu (eSpSSA). Autorka artykułów, książek, publikuje w magazynie e!stilo. prowadzi sesje, warsztaty, wczasy specjalistyczne. www.emiliazurek.com


Więcej artykułów przeczytacie w wersji drukowanej magazynu, do kupienia w naszym sklepie internetowym, zapraszamy również na FB E!stilo gdzie znajdziecie więcej informacji na temat Ekologicznego Magazynu E!stilo Magazine oraz zdrowego i naturalnego sposobu życia

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress