Polska Akademia Zdrowia – holistyczne podejście

Celem Polskiej Akademii Zdrowia jest upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia, podnoszenie jakości życia, kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa i wypoczynku oraz ochrona i promocja zdrowia, ekologia, a także edukacja w tych dziedzinach, a w szczególności:

  • stworzenie ogólnopolskiego kanału telewizyjnego, promującego zdrowy styl życia oraz rejon Podkarpacki jako jeden z najczystszych
  • regionów Europy.
  • cykl wykładów prowadzonych przez autorytety w danych dziedzinach (od przedszkola po Uniwersytet Trzeciego Wieku)
  • propagowanie prawidłowego żywienia i zdrowej naturalnej żywności
  • stworzenie nowoczesnego, niezależnego laboratorium do badania i analizy surowców  rolnych, produktów spożywczych,
  • opakowań i materiałów do kontaktów z żywnością, chemii  gospodarczej, kosmetyków, zabawek itp.
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • promocja i organizacja wolontariatu;
  • współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi Instytucjami o podobnym charakterze.

Kontakt: Polska Akademia Zdrowia 35-064

Rzeszów ul. Mickiewicza 1, I piętro

Tel. +48 17 85 22 022

(z uwagi na częste wyjazdy nie zawsze jest ktoś w biurze. W takim przypadku prosimy o kontakt pod numery:+48 600 823 000, +48 664 952 781 lub +48 663 224 322)

Fax +48 17 785 22 31 e-mail: biuro@paz.org.pl

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt